Oferta

KSIĘGI RACHUNKOWE

- tworzenie indywidualnego zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb firmy

- opracowanie zasad polityki rachunkowości

- weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

- ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z ustawą o  rachunkowości

- obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych

- sporządzanie odrębnych ewidencji dla celów podatku VAT, oraz sporządzanie deklaracji

- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz niematerialnych i prawnych wraz z  dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych

- prowadzenie ewidencji wyposażenia

- sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego w tym bilansu i rachunku zysków i  strat

- prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej

- sporządzanie deklaracji, raportów dla ZUS, US, GUS i innych instytucji


PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

- weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

- ewidencjonowanie operacji gospodarczych dla potrzeb PIT i VAT

- wyliczanie zobowiązań podatkowych

- sporządzanie deklaracji podatkowych

- prowadzenie ewidencji środków trwałych , ewidencji przebiegu pojazdu

- sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS

- naliczanie listy płac, prowadzenie akt osobowych pracowników

- sporządzanie rocznego rozliczenia podatkowego


RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

- weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

- zapisy przychodów w ewidencji sprzedaży

- sporządzanie odrębnych ewidencji dla celów podatku VAT

- wyliczanie zobowiązań podatkowych

- sporządzanie deklaracji podatkowych

- prowadzenie ewidencji środków trwałych

- sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS


OBSŁUGA KADROWO – PŁACOWA

- sporządzanie umów o pracę, zlecenia , dzieła, świadectw pracy

- sporządzanie listy płac

- wyliczanie podatku od płac

- prowadzenie akt osobowych

- sporządzanie deklaracji do ZUS

- sporządzanie deklaracji podatkowej PIT 4R

- sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach PIT 11


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka prywatności i cookies